tankspriddhet

tankspriddheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Synonymer till tankspriddhet

Hur används ordet tankspriddhet

  • "Stress, bristande rutiner och tankspriddhet är vanliga skäl till att misstag sker."
  • "Men en tioårings högst naturliga tankspriddhet i kombination med lärare som inte alltid haft tillräcklig kunskap om diabetes har gjort att det genom åren varit jobbigt."
  • "Men en tioårings högst naturliga tankspriddhet i kombination med lärare som inte alltid haft tillräcklig kunskap om diabetes har gjort att det genom åren varit jobbigt."
  • "Därmed kan man också säga att tankspriddhet är lönsamt för samhället."

Vad betyder tankspriddhet inom bildligt ?

egenskapen att vara tankspridd, det att vara tankspridd

Relaterat till tankspriddhet

dårskap

känsla

lojhet

tanklöshet

ouppmärksamhet

glömska

spridning

Diskussion om ordet tankspriddhet