blindhet

[ˈblɪndˌheːt]
blindheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet blindhet?

[ˈblɪndˌheːt]

Vad betyder blindhet inom medicin ?

Fotograf: Wikipedia
det att vara blind, både bokstavligt (avsaknad av synförmåga, t.ex. på grund av skada på ögonen eller hjärnan) och bildligt

Möjliga synonymer till blindhet

Relaterat till blindhet

oduglighet

oförnuft

ohälsa

okänslighet

mörker

försumlighet

blindhet

okunnighet

likgiltighet

tanklöshet

ouppmärksamhet

Diskussion om ordet blindhet