lapsus

lapsusen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till lapsus

Hur används ordet lapsus

  • "Det var en lapsus, sade Jan Björklund."
  • "Att kommunerna inte haft samma rgler som landdstinget är nog en ren lapsus från statsmakternas sida – det handlar om rätt lite pengar totalt sett."
  • "En lapsus som i så fall var planerad."
  • "- En lapsus, kallade han själv missen efteråt."

Vad betyder lapsus inom vardagligt ?

fel, slarvfel

Möjliga synonymer till lapsus

Relaterat till lapsus

skrivning

språkfel

misslyckande

försumlighet

ouppmärksamhet

oriktighet

oduglighet

vårdslöshet

Diskussion om ordet lapsus