terräng

terrängen
terränger
terrängerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till terräng

Hur böjs ordet terräng på svenska?

Obestämd singular: terräng
Bestämd singular: terrängen
Obestämd plural: terränger
Bestämd plural: terrängerna

Hur används ordet terräng

  • "– Min roll är ju att se till att vi är på rätt plats vid rätt tidpunkt, i en sådan terräng kommer man inte långt utan en bra kartläsare."
  • "Enligt SOS Alarm handlar det om en glödbrand på ett område med svår terräng som är 20 gånger sex meter."
  • "Av någon anledning körde bilen igenom räcket och åkte ut 200 meter från vägbanan i besvärlig, lutande terräng."
  • "De tävlande har tagit sig igenom en markerad bana som består växelvis av simsträckor i öppet vatten och löpning i terräng."
  • "Den snabbt växande sporten OCR har fått fäste i Karlshamn och går ut på att ta sig genom en hinderbana på uppemot en mil i svår terräng."
  • "– Branden har även spridit sig någorlunda till terräng, men i mindre omfattning."
  • "Det är stor terräng vi ska igenom så det här försvårar vårt arbete, säger Christer Ågren."
  • "Sedan mitten av maj har räddningstjänsten i Blekinge fått in 128 larm om brand i terräng, att jämföra med 34 stycken under samma period 2017."
  • "Räddningstjänsten hade svårt att nå till platsen eftersom det är svår terräng."
  • "Sedan mitten av maj har räddningstjänsten i Blekinge larmats 128 gånger om brand i terräng."

Vad betyder terräng inom spel ?

oexploaterad natur ofta med avseende på marken och topografin

Möjliga synonymer till terräng

Relaterat till terräng

land

Diskussion om ordet terräng