tvistemål

tvistemålet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet tvistemål

 • "Enligt P4 Blekinge är det vårdnadsmål, häktade mål och ungdomsmål som prioriteras medan tvistemål skjuts upp."
 • "Vid sidan av bedrägeriåtalet finns ett stort antal tvistemål som i många fall påminner om varandra i det avseendet att 29-åringen beställt varor eller tjänster utan att betala."
 • "I stället handlar det om ett tvistemål mellan enskilda parter."
 • "Över 160 privatpersoner stämmer Ronneby kommun i tvistemål"
 • "Ett tvistemål"
 • "Inspektionen visade att handläggningstiderna var långa, speciellt vid tvistemål."
 • "En rådman kritiseras nu för att det tog drygt fyra år att avsluta ett tvistemål och ett annat tre år och åtta månader."
 • "När det gäller tvistemål kräver regeringen att målen ska avgöras inom sju månader, något som varken Falu eller Mora tingsrätt klarar av enligt den statistik som stiftelsen tagit fram."
 • "När det gäller eventuellt skadestånd till Falu kommun så kommer det avgöras i ett separat tvistemål."
 • "Idag möttes ombuden för SEKO och den förre kassören i den lokala fackklubben, Väg och Ban Gävle-Dala, i två tvistemål."

Vad betyder tvistemål inom juridik ?

rättsligt ärende angående en civilrättslig sak som behandlas inför domstol

Möjliga synonymer till tvistemål

Relaterat till tvistemål

domstolsförhandling

strid

tvedräkt

förnekelse

Diskussion om ordet tvistemål

 • - 2010-04-05

  En bättre översättning av "tvistemål" är "litigation" som är mer allmänt