grälsjuk

grälsjukare
grälsjukast
Adjektiv

Synonymer till grälsjuk

Hur böjs ordet grälsjuk på svenska?

Komparativ: grälsjukare
Superlativ: grälsjukast

Hur används ordet grälsjuk

  • "Det är olyckligt när polisen framstår som en grälsjuk influencer."
  • "Utifrån tidigare forskning klassificerades svaren sedan som antingen ” agreeable ” eller ” quarrelsome ”, vilket ungefär kan översättas med ” tillmötesgående ” respektive ” grälsjuk ”."
  • "– Oavsett vilken provokation han själv utsatts för, kan man i hans ställning inte bete sig som en grälsjuk tonåring som tänker att ” de är taskiga mot mig – då ska jag vara lika taskig tillbaka ”."
  • "– Oavsett vilken provokation han själv utsatts för, kan man i hans ställning inte bete sig som en grälsjuk tonåring som tänker att ” de är taskiga mot mig – då ska jag vara lika taskig tillbaka ”."
  • "En grälsjuk person skapade problem på ett tåg mot Munkedal."
  • "Man ska inte verka grälsjuk, säger hon."
  • "Man ska inte verka grälsjuk, säger hon."

Vad betyder grälsjuk inom allmänt ?

som tenderar att lätt börja gräla

Möjliga synonymer till grälsjuk

Relaterat till grälsjuk

hinder

ohövlighet

illvilja

strid

tvedräkt

ogillande

Diskussion om ordet grälsjuk

grälsjuka

grälsjukan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet grälsjuka

  • "De riskerar att framstå som grälsjuka och för att vara allt för fokuserade på att föra ett politiskt spel."
  • "När barndomsvännerna Matthias och Maxime motvilligt kysser varandra för ett filmskoleprojekt antänds länge undertryckta känslor, som i slutändan hotar att rubba balansen för det grälsjuka men kärvänliga grabbgänget."
  • "Ett är de grälsjuka italienska politikerna, som måste övertalas att bli konstruktiva och samarbetsvilliga."

Relaterat till grälsjuka

ogillande

hinder

illvilja

strid

tvedräkt

ohövlighet

Diskussion om ordet grälsjuka