entlediga

entledigar
entledigade
entledigat
Verb

Översättningar

Synonymer till entlediga

Övrig relation till entlediga

Hur böjs ordet entlediga på svenska?

Presens: entledigar
Preteritum: entledigade
Supinum: entledigat

Hur används ordet entlediga

 • "Hon entledigades på grund av förskingring"
 • "– Det yrkades att han inte skulle beviljas ansvarsfrihet och att kommunfullmäktige skulle entlediga honom från sitt uppdrag och båda förslagen gick genom, säger Patrik Krupa ( M ), som själv sitter i bostadsbolagets styrelse och som inte deltog i kvällens omröstning på grund av jäv."
 • "Samtidigt fattade regeringen beslut om att entlediga företrädaren Ursula Hass från tjänsten."
 • "Enligt Jan Simons, klubbdirektör för Mora IK är det klubbledningen som beslutat att entlediga Magnus Arvedson från tränarjobbet i Mora IK."
 • "Styrelsen har beslutat entlediga Lindvall, och utse finanschefen Katarina Hedström Klarin till tillförordnad vd."
 • "– Vi bedömer överträdelsen som så allvarlig att vi måste entlediga honom från och med i dag, säger styrelseordförande Urban Hansson Brusewitz."
 • "I ett pressmeddelande skriver man att styrelsen ” enhälligt beslutat att entlediga Gabriel Larsson från hans uppdrag som verkställande direktör för Faxeholmen AB i Söderhamn ”."
 • "Sex av sju ledamöter i den gamla styrelsen begärde att få bli entlediga, men den sjunde valde att inte göra det."
 • "– Det finns inga sakliga skäl att entlediga oss i förtid, säger Henrik Andersson ( C ) ordförande för kommunägda HFAB:s styrelse till SVT Nyheter Halland efter gårdagens besked från kommunledningen att man vill avsätta styrelsen ett år i förtid på grund av bristande förtroende."
 • "- Enligt rättegångsbalken så ska man entlediga en nämndeman som är uppenbart olämplig för uppdraget, säger hon."
 • "I så fall får fullmäktige också besluta att entlediga mig, säger Thomas Nerd."

Vad betyder entlediga inom ekonomi ?

avskeda, ge avsked

Möjliga synonymer till entlediga

Möjliga synonymer till entlediga

Relaterat till entlediga

upphörande

befrielse

förlust

overksamhet

annullering

splittring

Diskussion om ordet entlediga