avdanka

Verb

Relaterat till avdanka

befrielse

splittring

tillbakagång

nedgång

overksamhet

förlust

fördrivning

annullering

Diskussion om ordet avdanka