avdanka

Verb

Relaterat till avdanka

befrielse

splittring

tillbakagång

nedgång

förlust

overksamhet

fördrivning

annullering

Diskussion om ordet avdanka