återbesättning

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet återbesättning

  • "Bland annat ska återbesättning av de vakanta tjänster som finns prioriteras, en extern aktör ska utreda eventuell kränkande särbehandling och de anställdas roller ska tydliggöras."
  • "Alla externa nyanställningar och återbesättning av tjänster efter pension och liknande, ska prövas särskilt och beslutas på en högre ledningsnivå än i dag."

Diskussion om ordet återbesättning