återbetalningsskyldighet

återbetalningsskyldigheten
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet återbetalningsskyldighet

  • "Förvaltningsrätten i Växjö sa nej efter den ansåg att sådan återbetalningsskyldighet inte kan gälla just eftersom de aktuella personerna har socialbidrag."
  • "Förvaltningsrätten i Växjö sa nej efter den ansåg att sådan återbetalningsskyldighet inte kan gälla just eftersom de aktuella personerna har socialbidrag."
  • "Jönköping hör till de orter som ligger högst i landet var gäller återbetalningsskyldighet – 37 procent."
  • "Det ena gällde en cykeltävling som ställdes in där det fanns ett avtalsvillkor som skulle begränsa arrangörens återbetalningsskyldighet till 50 procent av anmälningsavgiften vid så kallade extraordinära omständigheter."
  • "Mannen har erkänt och medgivit återbetalningsskyldighet."
  • "Flygplatser med mellan en miljon och tre miljoner passagerare kan få stöd på upp till hälften av kostnaderna, och flygplatser med tre-fem miljoner passagerare kan få hjälp med 25 procent av kostnaderna, med återbetalningsskyldighet."
  • "Männen vill få sänkt straff och sänkt återbetalningsskyldighet."
  • "Han kommer nu att överklaga att en del av aktivisterna ålagts återbetalningsskyldighet för sina försvarare."
  • "Genom sin advokat yrkar CSC på att hovrätten frikänner företaget från ansvar och utdömd företagsbot och även befriar CSC från återbetalningsskyldighet till staten."

Diskussion om ordet återbetalningsskyldighet