återuppblomstring

(-)(-)(-)
Substantiv

Relaterat till återuppblomstring

förnyelse

fördubbling

upprepning

återställande

restitution

Diskussion om ordet återuppblomstring