bash

bashes
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till bash

Hur används ordet bash

  • "he took a bash right in his face"

Ordet bash har 2 betydelser

  • Inom vulgärt
  • Inom religion
vulgärt
religion

Ordet bash inom vulgärt

Översättningar (inom vulgärt)

Svenska

Synonymer till bash (inom vulgärt)

Möjliga synonymer till bash (inom vulgärt)

Ordet bash inom religion

Synonymer till bash (inom religion)

Diskussion om ordet bash

bash

bash
bashed
bashed
Verb

Översättningar (inom religion)

Synonymer till bash (inom religion)

Möjliga synonymer till bash

Diskussion om ordet bash

BASH

Substantiv

Vad betyder BASH inom förkortning, data ?

Bourne Again Shell, ursprung Unix

Diskussion om ordet BASH