rap

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Synonymer till rap

Fotograf: Wikipedia

Hur används ordet rap

 • "Deltagaren Jona Klockars ser liknande fördelar med rap och hiphop."
 • "Text och musik står i fokus när en kurs i rap och hiphop arrangeras på Arenan i Falun."
 • "Kurs i rap och hiphop på Arenan i Falun"
 • "Det var rap för hela slanten när Dogge Doggelito under tisdagen besökte Stora Sätraskolan i Gävle."
 • "Satsningen som arrangörerna valt att kalla ” Urban Jungle ” handlar om shower med breakdance, rap och Dj s."
 • "På Andersbergsskolan blir rap en del av svensklektionen"
 • "På Agendas redaktion har dramatiken till och med gett upphov till en rap."
 • "För den som har svårt att se moderatledaren Anna Kinberg Batra eller centerns Annie Lööf i en rap är det bara att klicka"
 • "Att göra en rap om svensk inrikespolitik känns kanske som en svår uppgift."
 • "Då framförde han en tio minuter lång rap a capella, i direktsänd tv."

Ordet rap har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom musik
generell
musik

Vad betyder rap inom generell ?

utstötning av gas genom munnen

Översättningar (inom generell)

Synonymer till rap (inom generell)

Ordet rap inom musik

Översättningar (inom musik)

Engelska

Möjliga synonymer till rap (inom musik)

Diskussion om ordet rap

rap

raps
Substantiv

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till rap (inom musik)

Hur används ordet rap

 • "it was a bum rap"

Ordet rap har 4 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom lås
 • Inom musik
 • Inom vulgärt
vardagligt
lås
musik
vulgärt

Ordet rap inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till rap (inom vardagligt)

Ordet rap inom lås

a gentle blow

Översättningar (inom lås)

Synonymer till rap (inom lås)

Möjliga synonymer till rap (inom lås)

Ordet rap inom musik

a form of vocal music in which rhyming lyrics are chanted to a musical accompaniment

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till rap (inom musik)

Ordet rap inom vulgärt

Översättningar (inom vulgärt)

Synonymer till rap (inom vulgärt)

Möjliga synonymer till rap (inom vulgärt)

Diskussion om ordet rap

rap

rap
rapped
rapped
Verb

Översättningar (inom vulgärt)

Svenska

Synonymer till rap (inom vulgärt)

Hur används ordet rap

 • "rap him on the knuckles"

Ordet rap har 3 betydelser

 • Inom sport
 • Inom färg
 • Inom generell
sport
färg
generell

Vad betyder rap inom sport ?

strike sharply

Översättningar (inom sport)

Svenska

Synonymer till rap (inom sport)

Ordet rap inom färg

Översättningar (inom färg)

Synonymer till rap (inom färg)

Möjliga synonymer till rap (inom färg)

Ordet rap inom generell

perform rap music

Översättningar (inom generell)

Svenska

Diskussion om ordet rap

RAP

Substantiv

Synonymer till RAP (inom generell)

Vad betyder RAP inom förkortning, data ?

Rapid Application Prototyping

Diskussion om ordet RAP