förfelad

Adjektiv

Översättningar

Möjliga synonymer till förfelad

Relaterat till förfelad

oduglighet

misslyckande

ofullständighet

oförstånd

oförmåga

Diskussion om ordet förfelad

förfela

förfelar
förfelade
förfelat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet förfela på svenska?

Presens: förfelar
Preteritum: förfelade
Supinum: förfelat

Vad betyder förfela inom vardagligt ?

inte träffa, missa, bomma

Möjliga synonymer till förfela

Relaterat till förfela

anakronism

omogenhet

divergens

förlust

försening

misslyckande

försumlighet

nackdel

oförstånd

ofullkomlighet

oförmåga

oriktighet

tillkortakommande

svaghet

olämplighet

Diskussion om ordet förfela