ventil

ventilen
ventiler
ventilerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till ventil

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet ventil på svenska?

Obestämd singular: ventil
Bestämd singular: ventilen
Obestämd plural: ventiler
Bestämd plural: ventilerna

Hur används ordet ventil

 • "En läcka i en ventil i fjärrvärmenätet nedanför Gräsvik gör att Affärsverken behöver stänga av systemet och värmen för att åtgärda felet."
 • "Räddningstjänsten har lyckats stänga av en ventil till gasolledningen och avspärrningarna till skolgården har hävts."
 • "Facebookgruppen, som heter ” Vi som är äldrevården i Karlskrona ”, är en sluten grupp som är tänkt att vara en ventil för de anställda."
 • "Slangen kopplas till en ventil på utsidan av magen."
 • "Här behövs en bättre ventil installeras, skriver säkerinspektionen."
 • "Aspire är en viktminskningsmetod som innebär att maten töms genom en ventil på magen och en slang som sitter mellan bukväggen och magsäcken."
 • "– Man kan gå lite djupare, få lite tips hur man kan lyfta en topp eller fixa en ventil."
 • "Som en säkerhetsåtgärd stängdes då en ventil i vattentornet vilket ledde till att stora områden i Avesta kommun blev utan vatten."
 • "Det var en frusen ventil i dykutrustningen som gjorde att en 17 åring, hemmahörande i Valbo, omkom under en dykövning i Trödjefjärden utanför Gävle i november förra året."
 • "– Man tror att det har hänt något med en ventil som löst ut och släppt ut gasol."
 • "En läcka i en ventil i fjärrvärmenätet nedanför Gräsvik gör att Affärsverken behöver stänga av systemet och värmen för att åtgärda felet."
 • "Räddningstjänsten har lyckats stänga av en ventil till gasolledningen och avspärrningarna till skolgården har hävts."
 • "Facebookgruppen, som heter ” Vi som är äldrevården i Karlskrona ”, är en sluten grupp som är tänkt att vara en ventil för de anställda."
 • "Slangen kopplas till en ventil på utsidan av magen."
 • "Här behövs en bättre ventil installeras, skriver säkerinspektionen."
 • "Aspire är en viktminskningsmetod som innebär att maten töms genom en ventil på magen och en slang som sitter mellan bukväggen och magsäcken."
 • "– Man kan gå lite djupare, få lite tips hur man kan lyfta en topp eller fixa en ventil."
 • "Som en säkerhetsåtgärd stängdes då en ventil i vattentornet vilket ledde till att stora områden i Avesta kommun blev utan vatten."
 • "Det var en frusen ventil i dykutrustningen som gjorde att en 17 åring, hemmahörande i Valbo, omkom under en dykövning i Trödjefjärden utanför Gävle i november förra året."
 • "– Man tror att det har hänt något med en ventil som löst ut och släppt ut gasol."

Rim på ventil

Ordet ventil har 4 betydelser

 • Inom sjöfart
 • Inom sjöfart
 • Inom badrum
 • Inom generell
sjöfart
sjöfart
badrum
generell

Vad betyder ventil inom sjöfart ?

anordning som styr flöde av vätskor eller gaser i en ström som går genom t.ex. ett rör eller en ränna

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till ventil (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till ventil (inom sjöfart)

Relaterat till ventil (inom sjöfart)

utträde

luftström

luftrör

Ordet ventil inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Engelska
 • port  [ teknik ]

Möjliga synonymer till ventil (inom sjöfart)

Ordet ventil inom badrum

Översättningar (inom badrum)

Synonymer till ventil (inom badrum)

Möjliga synonymer till ventil (inom badrum)

Relaterat till ventil (inom badrum)

öppning

Ordet ventil inom generell

Diskussion om ordet ventil