tillfredsställa

tillfredsställer
tillfredsställde
tillfredsställt
Verb

Synonymer till tillfredsställa

Hur böjs ordet tillfredsställa på svenska?

Presens: tillfredsställer
Preteritum: tillfredsställde
Supinum: tillfredsställt

Hur används ordet tillfredsställa

  • "Men jag är också glad, det här kanske räcker för att tillfredsställa Migrationsverket."
  • "Men än så länge kör vi på, vi har 1 200 som vi hoppas kunna tillfredsställa, säger Julius Malmström."
  • "Och med värre menar jag att det var andra män som använt bilderna för att tillfredsställa sig själva och i sin tur ta bild på det och publicera som ett svar på bilderna han hade lagt upp."
  • "Efter att Dalasinfoniettan hotade med att lämna Falun och flytta till Borlänge så kom förslaget om ombyggnad av Kristinehallen för att tillfredsställa sinfoniettan och deras huvudman Musik i Dalarna."
  • "Vi kan tänka oss flera olika format för att tillfredsställa olika behov, säger Skingsley."
  • "EU-ordföranden Herman Van Rompuy har nu skurit ytterligare i det budgetförslag som nu ligger på bordet för att tillfredsställa länder som Storbritannien, Sverige, Nederländerna och Tyskland."
  • "– Man kommer kanske också behöva tänka på att tillfredsställa folk genom fler direktflyg om man ska bli konkurrenskraftig."
  • "Vi m å s t e vara många fler, för att tillfredsställa det behov som finns, säger hon."
  • "Beteendet kan knappast ha haft något annat syfte än att tillfredsställa hennes egen nyfikenhet, står det i domen."
  • "För det första handlar det om att tillfredsställa ett läkarbehov som finns i regionen och ta vara på den kompetens som finns, säger Amir Kaderland."

Vad betyder tillfredsställa inom ALLMÄNT ?

göra nöjd, göra tillfredsställd

Relaterat till tillfredsställa

tillåtelse

tillräcklighet

pliktuppfyllelse

betalning

välbefinnande

svar

känsla

samstämmighet

samtycke

bifall

behag

måttfullhet

fredsslut

belåtenhet

godhet

mättnad

bortgivande

enighet

vila

Diskussion om ordet tillfredsställa