lagstiftningsarbete

lagstiftningsarbetet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet lagstiftningsarbete

  • "Jag bedömer att det även för ett skuldkvotstak krävs någon typ av lagstiftningsarbete."
  • "– Om jag just nu skulle vinna framgångar i ett lagstiftningsarbete, så kan det ju ändras tillbaka när vi får en annan regering, säger Karl-Petter Thorwaldsson."
  • "– Regeringen vill mer och kommer därför att fortsätta vårt samlade lagstiftningsarbete för att säkra barnets bästa, skriver hon."
  • "– Nu påbörjar vi ett lagstiftningsarbete där parternas överenskommelse ska genomföras, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark som tillägger att en ny lag ska finnas på plats innan mandatperiodens slut."
  • "– Vi sätter igång ett lagstiftningsarbete nu."
  • "Så snabbt lagstiftningsarbete kommer inte att ske."
  • "- Nej jag tänker inte omedelbart inleda någon typ av lagstiftningsarbete på området, säger Beatrice Ask till Rapport."
  • "Vänsterpartiets Alice Åström är mycket kritisk till hur utskottet tvingas hasta fram sitt lagstiftningsarbete."
  • "I Sverige har vi kommit igång väldigt sent med det lagstiftningsarbete som krävs och innan lagen klubbades igenom har myndigheten inte bemyndigande att påverka processen."
  • "– Jag ifrågasätter att den ens ges ut men jag ifrågasätter också tajmingen när det just nu pågår ett stort lagstiftningsarbete i den här frågan."

Relaterat till lagstiftningsarbete

föreskrift

Diskussion om ordet lagstiftningsarbete