lagtillämpning

lagtillämpningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet lagtillämpning

  • "Vi har ett oberoende rättsväsende, och när en myndighet tolkar lagtillämpning så är de en del av rättstillämpningen."
  • "Ett annat exempel på EU-regler som inte fullt ut tagits med i svensk lagtillämpning är vattendirektivet."

Möjliga synonymer till lagtillämpning

Relaterat till lagtillämpning

föreskrift

lagskipning

Diskussion om ordet lagtillämpning