lotsning

lotsningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet lotsning

  • "SVT har gått igenom ett 50-tal av det senaste årets registrerade klagomål mot etableringslotsar, och hittat flera exempel på hur den lotsning Arbetsförmedlingen betalar för inte ägt rum i praktiken."
  • "– Jag vågar inte uttala mig om vad det kan få för negativa konsekvenser men begär man lotsning är det ju av en anledning."
  • "” Begär man lotsning är det av en anledning ”"
  • "Vid en lotsning hoppar Sjöfartsverkets lotsar på fartyget och förstärker besättningen för att säkrast manövrera sundet."
  • "AF har nu sagt upp alla avtal med leverantörerna som ger lotsning, men lotsarna kommer att finnas kvar för den som i dag har en lots under uppsägningstiden som är tre månader."
  • "De vill ha mer hjälp och lotsning i sitt föräldraskap, säger folkhälsominister Maria Larsson ( KD )."
  • "Förbifarten för riksväg 50 vid den så kallade Skepparpinan är uppskjuten och kommunen överväger nu att införa olika restriktioner, t ex föranmälan av farliga laster och lotsning genom stan."
  • "Så det handlar också om matchmaking och lotsning, säger Helena Andersson."
  • "En försöksverksamhet med lotsning från land i farleden till Göteborg och i Öresund föreslås av regeringens särskilde lotsutredare Jonas Bjelfvenstam."
  • "Det innebär bland annat förbättrade väg- och järnvägsförbindelser, och snabbare lotsning till kaj."

Möjliga synonymer till lotsning

Relaterat till lotsning

sjöresa

ledning

Diskussion om ordet lotsning