urlastning

urlastningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet urlastning

  • "Trots att byggnaden är tät tar sig svalorna in via en stor port som är öppen vid i- och urlastning av varor."
  • "Vid sidan om omplåstring kör han truck för i och urlastning av schlagermaterial."
  • "Arbetsmiljöinspektionen anmärker framförallt på att pakethanteringen både i lokalerna och i bilarna vid i och urlastning."
  • "Men det blir fortsatt arbete med specialarbeten och urlastning från befintligt lager."
  • "De tittade på hur ofta antalet patienter får stå i dubbla rader i korridoren, urlastning av patienter samt väntetid för att få träffa en läkare."
  • "Efter att en svårt sjuk man ramlat ur en bår och slagit i ett betonggolv ska ambulanspersonalen i Västerbottens län nu fått genomgå utbildning om ioch urlastning av svårt sjuka i ambulanser."
  • "Efter händelsen har verksamhetsansvariga skapat en instruktionsfilm som visar hur i- och urlastning av patienter i ambulanser ska gå till."
  • "En bärgning kräver särskilda skyddsåtgärder, urlastning, länsar, siltduk och stor varsamhet vid lyftet."
  • "Familjen har tagit ytterligare kontakt med Region Västernorrland, dels för att få klarhet i ersättningsfrågan, dels för att förmå regionen att se till att det finns säkerhetsbälten för rullstolsburna även vid in- och urlastning."

Möjliga synonymer till urlastning

Relaterat till urlastning

sjöresa

Diskussion om ordet urlastning