medelvärde

[ˈmeːˌdɛlˈvɛːrˌdɛ]
medelvärdet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till medelvärde

Hur uttalas ordet medelvärde?

[ˈmeːˌdɛlˈvɛːrˌdɛ]

Rim på medelvärde

Vad betyder medelvärde inom matematik ?

"genomsnittligt" tal som anses representera en hel mängd eller population beräknat på ett visst väldefinierat sätt; till exempel har talmängden {1, 2, 3, 4} det aritmetiska medelvärdet 2,5, ty (1+2+3+4)/4=2,5

Möjliga synonymer till medelvärde

Relaterat till medelvärde

medelmåttighet

medelväg

medelpunkt

medelvärde

Diskussion om ordet medelvärde