kondition

konditionen
konditioner
konditionerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till kondition

Hur böjs ordet kondition på svenska?

Obestämd singular: kondition
Bestämd singular: konditionen
Obestämd plural: konditioner
Bestämd plural: konditionerna

Vad betyder kondition inom sport ?

Med kondition brukar man mena kroppens förmåga att utföra ett långvarigt, submaximalt arbete. https://sv.wikipedia.org/wiki/Kondition

Möjliga synonymer till kondition

Relaterat till kondition

ståndpunkt

anseende

hälsa

förbehåll

tillstånd

arbete

arbete

klass

Diskussion om ordet kondition