ringaktning

ringaktningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Synonymer till ringaktning

Hur används ordet ringaktning

  • "Men också en gest av ringaktning mot opinionsbildning, politisk debatt, åsiktsbildning, idéformulering och pluralism."
  • "Jyllands-Posten har varken gjort sig skyldig till ärekränkning eller givit uttryck för ringaktning av muslimer när tidningen tryckte karikatyrerna, fastslår Vestre Landsret ( ungefär hovrätt ) i Århus."
  • "De uttrycker ringaktning mot muslimer, hävdade vice chefsåklagare Bo Birgerson och krävde villkorlig dom."
  • "Karzai fördömer anfallet som genomfördes i provinsen Helmand, och säger sig uppfatta anfallet som ytterligare ett tecken på ringaktning för civilpersoners liv, enligt TT."

Vad betyder ringaktning inom vardagligt ?

förakt

Möjliga synonymer till ringaktning

Relaterat till ringaktning

ogillande

likgiltighet

ringaktning

underskattning

motvilja

missaktning

otacksamhet

Diskussion om ordet ringaktning