underskattning

underskattningen
underskattningar
underskattningarna
Substantiv [n]

Synonymer till underskattning

Hur böjs ordet underskattning på svenska?

Obestämd singular: underskattning
Bestämd singular: underskattningen
Obestämd plural: underskattningar
Bestämd plural: underskattningarna

Hur används ordet underskattning

  • "Den sistnämnde skriver i en överklagan att Byggnadsnämnden gör en grov underskattning av den ökade trafikmängd som är kopplad till boendet."
  • "Siffran är dock sannolikt en underskattning, eftersom samtliga i gruppen inte känner till att de har kontrollerats, enligt ISF."
  • "– Det är alarmerande siffror, och det visar att Skogsstyrelsen har gjort en grov underskattning av hur mycket nyckelbiotoper som avverkas, säger Världsnaturfonden WWF:s skogsexpert Linda Berglund."
  • "Och när det gäller svårt skadade är tyvärr de siffror som kommer från polisen en väldig underskattning, säger Jan Iver, statistiker vid Transportstyrelsen."
  • "Det tror experterna ändå är en underskattning av dödligheten."
  • "– Vi har ju fått signaler från smittskyddsenheterna att inte alla misstänkta fall provtas så därför är det troligtvis en underskattning i både antalet fall och antalet dödsfall, säger AnnaSara Carnahan, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten till Ekot."
  • "Exempelvis får små länder med liten befolkning en underskattning av överdödligheten, säger hon och fortsätter :"
  • "Enligt en undersökning som Nordea gjort tror hushållen att de lägger 27 miljarder per år på presenter men det är en rejäl underskattning."
  • "Grov underskattning"
  • "Men enligt Brå är det en grov underskattning."

Vad betyder underskattning inom vardagligt ?

undervärdering, underdimensionering

Relaterat till underskattning

försämring

ringaktning

ogillande

underskattning

nedgång

omdömeslöshet

otacksamhet

missbruk

tillkortakommande

Diskussion om ordet underskattning