underlåtenhet

underlåtenheten
underlåtenheter
underlåtenheterna
Substantiv [n]

Synonymer till underlåtenhet

Hur böjs ordet underlåtenhet på svenska?

Obestämd singular: underlåtenhet
Bestämd singular: underlåtenheten
Obestämd plural: underlåtenheter
Bestämd plural: underlåtenheterna

Hur används ordet underlåtenhet

  • "Misstankarna gäller i nuläget förtal, framkallande av fara för annan, arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada samt underlåtenhet att anmäla skada till Arbetsmiljöverket."
  • "Misstankarna gällde i ett första skede förtal, framkallande av fara för annan, arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada samt underlåtenhet att anmäla skada till Arbetsmiljöverket."
  • "Att han genom sin underlåtenhet har ” åsidosatt god revisionssed ”."
  • "Dessutom åtalas fyra män i 20-30-årsåldern för underlåtenhet att avslöja människorov, samt medhjälp till människorov i ett fall."
  • "Övriga fyra åtalas för underlåtenhet att avslöja människorov och en av de fyra även för medhjälp till människorov."
  • "Mannen åtalas för underlåtenhet att avslöja människorov och dök av oklar anledning inte upp när den andra rättegångsdagen inleddes i dag."
  • "Sex av personerna åtalas som gärningsmän i mordet, två för medhjälp och tre för underlåtenhet att avslöja mordet."
  • "Ytterligare fyra personer, tre kvinnor och en man, döms i dag till frivård och skyddstillsyn för bland annat ” underlåtenhet att avslöja mord. ” En kvinna frikänns för det brottet."
  • "Sex av personerna åtalas som gärningsmän i mordet, två för medhjälp och tre för underlåtenhet att avslöja mordet."
  • "I mars i år fastställdes dock domen mot 22-åringen, samtidigt som hovrätten valde att sänka straffet för de övriga som inte sagt något – trots att samtliga befann sig på samma lägenhetsfest vid våldtäktstillfället – från tio månaders fängelse till åtta månader för underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt."

Möjliga synonymer till underlåtenhet

Relaterat till underlåtenhet

overksamhet

omogenhet

försumlighet

försummelse

slapphet

försening

vårdslöshet

Diskussion om ordet underlåtenhet