arvskifte

arvskiftet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till arvskifte

Hur används ordet arvskifte

  • "Jan Larsson får också kritik för sitt agerande när det gäller boupopteckningar och arvskifte, omprövning och ansökan av förvaltarskap och granskning av poster i årsräkning."
  • "Det var i slutet på förra året som en kvinna i Malmö fick ett förslag om arvskifte då hon var delägare i ett dödsbo."
  • "Jan Larsson får också kritik för sitt agerande när det gäller boupopteckningar och arvskifte, omprövning och ansökan av förvaltarskap och granskning av poster i årsräkning."
  • "Det var i slutet på förra året som en kvinna i Malmö fick ett förslag om arvskifte då hon var delägare i ett dödsbo."

Vad betyder arvskifte inom juridik ?

delning av arvegods mellan arvingar

Relaterat till arvskifte

fördelning

besittning

förvärv

Diskussion om ordet arvskifte