divisor

divisorn
divisorer
divisorerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet divisor på svenska?

Obestämd singular: divisor
Bestämd singular: divisorn
Obestämd plural: divisorer
Bestämd plural: divisorerna

Vad betyder divisor inom matematik ?

tal varmed annat tal delas

Möjliga synonymer till divisor

Relaterat till divisor

antal

fördelning

Diskussion om ordet divisor

divisor

divisors
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet divisor har 2 betydelser

  • Inom matematik
  • Inom generell
matematik
generell

Vad betyder divisor inom matematik ?

One of two or more integers that can be exactly divided into another integer

Översättningar (inom matematik)

Svenska

Synonymer till divisor (inom matematik)

Vanlig betydelse av ordet divisor inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till divisor (inom generell)

Diskussion om ordet divisor