referat

referatet
referat
referaten
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till referat

Hur böjs ordet referat på svenska?

Obestämd singular: referat
Bestämd singular: referatet
Obestämd plural: referat
Bestämd plural: referaten

Vad betyder referat inom media ?

refererande redogörelse för ett händelseförlopp, anförande, verk e.dyl.

Möjliga synonymer till referat

Diskussion om ordet referat