konklusion

konklusionen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till konklusion

Hur används ordet konklusion

 • "Konklusionen är felaktig"
 • "Premisserna är riktiga men konklusionen är felaktig"
 • "Vår konklusion blir således, att Liseberg som arena inte är intressant i den omfattning vi önskar för de som uppskattar just gammeldans."
 • "– Det är en konklusion av 1900-talet."
 • "– Det är en konklusion av 1900-talet."
 • "Reporter : Den nya ledningen för Concent kommer ju ändå fram till någon slags konklusion vad gäller entreprenören Mikael Fahlander och det är ju ändå att han medvetet har lurat människor på pengar och att han medvetet har lurat Haparanda kommun, delar du den uppfattningen :"
 • "Men det är en gemensam konklusion utifrån den uppkomna situationen."
 • "Som en logisk konklusion, problem med faderskap för dem och därför även för regissören."
 • "Med empati syftar han på att ett skämt har olika beståndsdelar, som referens, konklusion, överraskning – och empati."
 • "En naiv konklusion, kan tyckas, självklar i mina ögon, men Moore hävdar att en förändring inte kan komma inom rådande system eftersom amerikansk lag säger att ett aktiebolags representanter är tvugna att säkra vinst åt aktieägarna."
 • "– I min egen konklusion av valet drar jag inte slutsatsen att danskarna inte önskar ett starkt gränsöverskridande och kriminalitetsförebyggande samarbete, säger statsminister Lars Løkke Rasmussen inför pressen i Borgens ” spegelsal."
 • "” Sötade drycker är populära, men har också uppenbart viktiga effekter för vår mentala hälsa ” skriver forskarna som konklusion i sin studie."
 • "Reporter : Den nya ledningen för Concent kommer ju ändå fram till någon slags konklusion vad gäller entreprenören Mikael Fahlander och det är ju ändå att han medvetet har lurat människor på pengar och att han medvetet har lurat Haparanda kommun, delar du den uppfattningen :"
 • "Men det är en gemensam konklusion utifrån den uppkomna situationen."
 • "Som en logisk konklusion, problem med faderskap för dem och därför även för regissören."
 • "Med empati syftar han på att ett skämt har olika beståndsdelar, som referens, konklusion, överraskning – och empati."
 • "En naiv konklusion, kan tyckas, självklar i mina ögon, men Moore hävdar att en förändring inte kan komma inom rådande system eftersom amerikansk lag säger att ett aktiebolags representanter är tvugna att säkra vinst åt aktieägarna."
 • "– I min egen konklusion av valet drar jag inte slutsatsen att danskarna inte önskar ett starkt gränsöverskridande och kriminalitetsförebyggande samarbete, säger statsminister Lars Løkke Rasmussen inför pressen i Borgens ” spegelsal."
 • "” Sötade drycker är populära, men har också uppenbart viktiga effekter för vår mentala hälsa ” skriver forskarna som konklusion i sin studie."

Vad betyder konklusion inom allmänt ?

En slutsats eller konklusion (av latinets con- "med", claudo, "stänga") är det sista steget i en härledning. Det är den sats man, efter en serie slutledningar, kommer fram till. https://sv.wikipedia.org/wiki/Slutsats

Möjliga synonymer till konklusion

Relaterat till konklusion

svar

logik

bevisföring

relation

omdöme

Diskussion om ordet konklusion