uppfinna

uppfinner
uppfann
uppfunnit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet uppfinna på svenska?

Presens: uppfinner
Preteritum: uppfann
Supinum: uppfunnit

Vad betyder uppfinna inom litteratur ?

tänka ut och kanske konstruera en ny apparat eller process

Möjliga synonymer till uppfinna

Relaterat till uppfinna

omdöme

originalitet

skicklighet

prototyp

planmässighet

upptäckt

alstring

fantasi

Diskussion om ordet uppfinna