undervisning

undervisningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till undervisning

Hur används ordet undervisning

 • "Och det med goda resultat, inte minst för eleverna som har fått en mer varierad och behovsanpassad undervisning, skriver debattörerna."
 • "Betyder det att andra ämnen saknar kritiska perspektiv i sin forskning och undervisning?"
 • "Men en grupp Alingsåsbor saknar mer bassängyta för simning och undervisning i den nya planeringen."
 • "Mer undervisning i matematik och fler speciallärare är några av inslagen, men förslaget om betyg från tredje klass väckte mest debatt."
 • "László Fekete vittnar om undervisning med antisemitiska inslag."
 • "SKL har nu låtit granska utfallet av betygsresultaten för cirka 50 av de skolor som valt att fortsätta försöket med timplanelös undervisning."
 • "- personal saknar utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver"
 • "Matteläraren Hesti Herbst tycker att det är bra med frivillig undervisning eftersom det ger de motiverade eleverna en möjlighet att fördjupa sig i lugn och ro."
 • "Men en grupp Alingsåsbor saknar mer bassängyta för simning och undervisning i den nya planeringen."
 • "Vissa behöver därför mer undervisning i svenska, andra behöver mer engelska, matematik eller idrott."
 • "Naturvården kom på undantag och en av de viktiga funktionerna, forskning och undervisning, försummades, säger Lars Emmelin, föreningens vice ordförande, till tidningen."
 • "De har mycket undervisning ute för skolor, har mycket vandringsleder och nationalpark som är välbesökt."
 • "Britt-Louise Ek Gustafsson som är verksamhetschef gymnasiet och vuxenutbildningen anser att det inte tillhör undervisning utan skolans roll är att skapa trygga och säkra miljöer."
 • "I anmälan till Skolinspektionen står också skrivet att lösningen har varit att eleven fått undervisning tillsammans med en resursperson, utan lärarutbildning, i ett enskilt rum."
 • "– Vi kommer att bedriva undervisning utifrån aktuellt läge och ta hänsyn till vad eleverna behöver prata om, säger Margareta Gabrielsson, skolchef på Högavångskolan."
 • "Till vardags arbetar Henrik med undervisning i samhällsorienterade ämnen och språk för Blekinge integrations- och utbildningscenter, medan Olof är integrationskoordinator för Blekinge idrottsförbund."
 • "Eleverna ska även få undervisning om att de inte ska leka med plattorna."
 • "Han menar att arbetsgivaren inte kan gömma sig bakom elevens rätt till undervisning och att den inte ska ske på bekostnad av lärarens goda arbetsmiljö."
 • "Den anser inte att barnen far illa av att vara hemma och få undervisning av sina föräldrar, en uppfattning som inte delas av utbildningsnämnden."
 • "Eleven ska bland annat ha fått undervisning i ett enskilt rum av en resursperson, utan lärarutbildning, enligt en anmälan till Skolinspektionen."

Vad betyder undervisning inom utbildning ?

Undervisning är en typ av utbildning som är lärarledd. https://sv.wikipedia.org/wiki/Undervisning

Möjliga synonymer till undervisning

Diskussion om ordet undervisning