wad

wads
Substantiv

Översättningar

Ordet wad har 3 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom religion
  • Inom slang
teknik
religion
slang

Ordet wad inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till wad (inom teknik)

Ordet wad inom religion

Möjliga synonymer till wad (inom religion)

Ordet wad inom slang

Synonymer till wad (inom slang)

Diskussion om ordet wad

wad

wad
Verb

Översättningar (inom slang)

Synonymer till wad (inom slang)

Hur används ordet wad

  • "Wadded jacket"
  • "wad paper into the box"

Ordet wad har 3 betydelser

  • Inom anatomi
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom spel
anatomi
ALLMÄNT
spel

Ordet wad inom anatomi

Översättningar (inom anatomi)

Ordet wad inom ALLMÄNT

Synonymer till wad (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till wad (inom ALLMÄNT)

Ordet wad inom spel

Synonymer till wad (inom spel)

Diskussion om ordet wad