behörighet

behörigheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till behörighet

Hur används ordet behörighet

 • "Just nu pluggar jag flera ämnen på folkhögskola för att få behörighet till tand­läkarstudier."
 • "– Med fler särskoleelever på Önneröd samlar vi behörighet och kompetens där."
 • "De flesta tycker att deras meriter undervärderats, medan andra fått en bredare behörighet än önskat."
 • "De som inte uppfyller kraven kommer att få sin behörighet återkallad från fortsatta färdtjänstuppdrag."
 • "Alla gymnasieelever ska ha grundläggande behörighet till högskolan i enlighet med OECD:s rekommendationer och det ska bli lättare att komplettera genom fler platser på komvux."
 • "– Det som händer när vi påtalar bristerna är att vi blir av med behörighet att ta del av uppgifter i Lisa."
 • "På ren känsla gick resan i stället till Göteborg, där hon efter några intervjuer fick jobb som gymnasielärare på Hulebäcksgymnasiet, med särskild behörighet i engelska och svenska."
 • "Detta med innebörden att de som saknar utbildning eller behörighet ges dispens från tidigare krav om universitetskompetens."
 • "Med minst åtta års erfarenhet i det ämne de söker behörighet att undervisa i skall också dessa ges legitimation."
 • "För att nu klara kraven på behörighet till ett lärarjobb i grundsärskolan ställs just krav på att ha läst den ­utbildningen."
 • "I Olofström saknar ett 50-tal lärare behörighet och det oroar Lärarförbundet som tror att situationen kan bli värre."
 • "Nu är det inte alla av de 50 i Olofströms kommun som saknar behörighet att arbeta som lärare, en del av dem saknar behörigheten i de ämnen de undervisar, det är en viss skillnad men det är illa nog, säger Gunnar Torell, ordförande i Lärareförbundet till tidningen."
 • "Ett femtiotal lärare i Olofströms kommun saknar behörighet och läget är allvarligt."
 • "Och att det är fler och fler som kör utan rätt behörighet hör också till viss del ihop med invandringen, att man som ny i Sverige kanske inte bryr sig om att ta reda på vilka regler som gäller för att köra bil."
 • "Vi har djupdykt i siffrorna och tittat på de som inte är behörighet och ofta handlar det om barn till föräldrar som inte har eftergymnasial utbildning och så kan vi inte ha det 2017, säger Tobias Folkesson ( S )."
 • "Där hade bara 2 av 15 lärare både legitimation och behörighet i språket förra skolåret."
 • "Fartyget lämnade Norrköping för att gå till Togo i Afrika, men vid en kontroll av Kustbevakningen och Transportstyrelsen visade det sig att det saknades ett certifikat och att en del av besättningen inte hade rätt behörighet för sitt jobb."
 • "Att köra ett fordon olovligt innebär att köra utan rätt behörighet."
 • "Och vi ser att det ger fler elever kunskaperna som krävs för behörighet."
 • "Skolan kompenserar med duktiga pedagoger, och nära nio av tio lärare har lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne."

Vad betyder behörighet inom teknik ?

egenskapen att uppfylla de formella kraven

Relaterat till behörighet

samstämmighet

behörighet

lämplighet

visshet

förmåga

tillräcklighet

Diskussion om ordet behörighet

 • - 2009-01-04

  eligibility, qualification, competence