bestämdhet

bestämdheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Vad betyder bestämdhet inom ekonomi ?

det att vara bestämd

Möjliga synonymer till bestämdhet

Relaterat till bestämdhet

begriplighet

lättvindighet

bekräftelse

visshet

beslutsamhet

Diskussion om ordet bestämdhet