beslutsam

Adjektiv

Synonymer till beslutsam

Hur används ordet beslutsam

  • "Hon är delvis självkritisk sitt eget partis tydlighet i vissa frågor, samtidigt beslutsam att återta den politiska topplatsen i syd."
  • "– Jag ska ta kontakt med Mehmet Kaplan, och jag kommer att driva det här, säger Ingela Wegefalk med en beslutsam min."
  • "Det var en beslutsam skara som under tisdagskvällen tågade genom Gävle för att visa sitt stöd för alla av män slagna kvinnor och barn."
  • "– Stämningen är fortfarande beslutsam."
  • "En beslutsam chef som ställer tydliga krav får en arbetsplats med lägre sjukfrånvaro."
  • "Jag är mer beslutsam än jag var förut, svarar Litvinov."
  • "” Mer beslutsam ”"
  • "” Men det visar att vi har reella och viktiga frågor att tackla, och jag är beslutsam att göra det rätt ”, kommenterade han vidare."
  • "- Hon är ett exempel på vad en beslutsam människa kan åstakomma, säger han."
  • "Han är fortsatt beslutsam släppa detaljplanen först när LKAB går med på kommunledningens krav."

Vad betyder beslutsam inom generell ?

som har förmåga att snabbt fatta beslut

Relaterat till beslutsam

arbetslust

mod

orubblighet

vilja

villighet

beslutsamhet

övertygelse

storlek

anvisning

Diskussion om ordet beslutsam