trilsk

Adjektiv

Synonymer till trilsk

Vad betyder trilsk inom generell ?

omedgörlig, trotsigt envis

Relaterat till trilsk

oduglighet

gensträvighet

vilja

ovillighet

orubblighet

motstånd

Diskussion om ordet trilsk