styvsint

Adverb

Översättningar

Vad betyder styvsint inom generell ?

envis och fylld av stolthet

Möjliga synonymer till styvsint

Diskussion om ordet styvsint

styvsint

styvsintare
styvsintast
Adjektiv

Översättningar

Hur böjs ordet styvsint på svenska?

Komparativ: styvsintare
Superlativ: styvsintast

Vad betyder styvsint inom generell ?

envis och fylld av stolthet

Möjliga synonymer till styvsint

Relaterat till styvsint

stränghet

motstånd

ovillighet

svårighet

beslutsamhet

orubblighet

hårdhet

känslolöshet

Diskussion om ordet styvsint