fall

fallet
fall
fallen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till fall

Hur böjs ordet fall på svenska?

Obestämd singular: fall
Bestämd singular: fallet
Obestämd plural: fall
Bestämd plural: fallen

Hur används ordet fall

 • "Ett DNA-test i hans fall visade sig oanvändbart"
 • "Att bevilja ett undantag i det här fallet skulle skapa en överdriven påfrestning"
 • "Så är helt enkelt inte fallet"
 • "Vad fallet än kan vara"
 • "Hur som helst är jag glad att DVD-skivorna kommit ut"
 • "Ett studium av ett extremt fall"
 • "Rättstjänaren i fallet kommer att vara i rätten"
 • "Totalt har 28 varvsarbetare drabbats och undersökningen visar ingen avmattning i antalet fall."
 • "Något som inte är vanligt utan endast inträffar vid extrema fall."
 • "Åklagaren har därför yrkat på att mannen ska dömas till ett års fängelse och utvisning på livstid och har utgått från liknande tidigare fall i Tyskland och Finland."
 • "– Det är viktigt att skilja på att det gäller själva upptäckten och inte behandlingen vi gör i sjukvården och i detta fall handlar det dels hur medvetna invånarna är är och dels på när man skickar remiss från primärvården, säger Lars Almroth."
 • "– Det har varit en del men i de flesta fall så räcker det om vi ställer dit en pump så klarar sig fastighetsägaren, säger Christer Lindau, vakthavande befäl vid Räddningstjänsten."
 • "Än i alla fall, säger Stefan Dalberg."
 • "Nu är jag mer vaksam och tar i alla fall klocka, väska och plånbok med mig när jag lämnar omklädningsrummet."
 • "I vanliga fall är de 22 barn på syskonavdelningarna och på grund av bristen på förskoleplatser kommer grupperna under våren bli ännu större."
 • "– Nej, det är det inte och det här är en lång process i så fall."
 • "De studenter som tas in till hösten kommer i så fall att gå färdig sin utbildning i Karlshamm."

Ordet fall har 6 betydelser

 • Inom sport
 • Inom vardagligt
 • Inom sjöfart
 • Inom sport
 • Inom generell
 • Inom arkitektur
sport
vardagligt
sjöfart
sport
generell
arkitektur

Vad betyder fall inom sport ?

neråtriktad rörelse orsakad av gravitationen som den enda eller dominanta kraften; det att (okontrollerat / fritt i luften) röra sig nedåt; det att falla eller ramla

Översättningar (inom sport)

Engelska
 • case  [ juridik ]

Synonymer till fall (inom sport)

Möjliga synonymer till fall (inom sport)

Relaterat till fall (inom sport)

misslyckande

olycka

omvälvning

nedstörtning

underkastelse

förstörelse

obehag

tillstånd

omständighet

Ordet fall inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till fall (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till fall (inom vardagligt)

Ordet fall inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Engelska

Synonymer till fall (inom sjöfart)

Ordet fall inom sport

från surfingbräda

Översättningar (inom sport)

Ordet fall inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till fall (inom generell)

Ordet fall inom arkitektur

Synonymer till fall (inom arkitektur)

Möjliga synonymer till fall (inom arkitektur)

Diskussion om ordet fall

 • - 2012-02-29

  Fall - syndafallet

falla

faller
föll
fallit
Verb

Översättningar (inom arkitektur)

Synonymer till falla (inom arkitektur)

Hur böjs ordet falla på svenska?

Presens: faller
Preteritum: föll
Supinum: fallit

Hur används ordet falla

 • "Idag skulle domen falla mot den 24-årige man som poserat tillsammans med skändade kroppar i Irak förra året."
 • "HIF låg aldrig under i matchen, men lyckades trots det falla på mållinjen."
 • "– Det är den 25:e kulturnatten i ordningen och jag är väldigt nöjd med årets program som jag hoppas ska falla både unga och äldre i smaken, säger kommunens kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist."
 • "Ronneby kommun motiverade nedsågningen med att lindarna var en fara för allmänheten, då de var murkna och riskerade att falla på människor."
 • "Trafikverket rekommenderar att hålla sig till de större vägarna, på grund av risken med träd som kan falla över vägen."
 • "Maria Persson som är sjukgymnast har idag stått på sjukhuset i Karlskrona och informerat om vad man kan göra för att minska risken att falla."
 • "På mindre vägar är det större risk att träd kan falla ner och begränsa framkomligheten, fortsätter Bengt Olsson."
 • "– Jag kan hålla med om att kvalitetsnivån har varierat, men även om jag är själv är en yrkesverksam konstnär som jobbat häcken av mig för att komma dit jag är skulle det aldrig falla mig in att peka finger på någon av mina kollegor och säga att ” du eller du håller inte måttet ”."
 • "– Vi förtydligar nu vår inbjudan till Annika Stenberg, och skulle det inte falla i god jord så får vi gå upp ett steg och då är det rikspolischefen vi får bjuda in till en träff, säger Roger Fredriksson ( M )."
 • "Karlskrona kommun har spärrat av parken på grund av risk för att träd ska falla ned under stormen."
 • "Idag skulle domen falla mot den 24-årige man som poserat tillsammans med skändade kroppar i Irak förra året."
 • "HIF låg aldrig under i matchen, men lyckades trots det falla på mållinjen."
 • "– Det är den 25:e kulturnatten i ordningen och jag är väldigt nöjd med årets program som jag hoppas ska falla både unga och äldre i smaken, säger kommunens kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist."
 • "Ronneby kommun motiverade nedsågningen med att lindarna var en fara för allmänheten, då de var murkna och riskerade att falla på människor."
 • "Trafikverket rekommenderar att hålla sig till de större vägarna, på grund av risken med träd som kan falla över vägen."
 • "Maria Persson som är sjukgymnast har idag stått på sjukhuset i Karlskrona och informerat om vad man kan göra för att minska risken att falla."
 • "På mindre vägar är det större risk att träd kan falla ner och begränsa framkomligheten, fortsätter Bengt Olsson."
 • "– Jag kan hålla med om att kvalitetsnivån har varierat, men även om jag är själv är en yrkesverksam konstnär som jobbat häcken av mig för att komma dit jag är skulle det aldrig falla mig in att peka finger på någon av mina kollegor och säga att ” du eller du håller inte måttet ”."
 • "– Vi förtydligar nu vår inbjudan till Annika Stenberg, och skulle det inte falla i god jord så får vi gå upp ett steg och då är det rikspolischefen vi får bjuda in till en träff, säger Roger Fredriksson ( M )."
 • "Karlskrona kommun har spärrat av parken på grund av risk för att träd ska falla ned under stormen."

Vad betyder falla inom ekonomi ?

Fotograf: Wikipedia
okontrollerat röra sig mot en himlakropps yta; okontrollerat röra sig i ett gravitationsfält

Relaterat till falla

riktning

rabatt

övergång

förstörelse

misslyckande

obehag

nedstörtning

pris

oriktighet

nedtryckning

sänkning

nedgång

Diskussion om ordet falla

fallen

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet fallen

 • "Försvarets Dykericentrum i Karlskrona har gjort en undersökning efter att fallen av dykarsjuka fördubblades 2015 jämfört med året innan."
 • "För två månader sedan krävde smittskyddsläkarna bättre renhållning av kycklingbranschen, ändå fortsätter fallen att öka."
 • "De första svenska fallen upptäcktes i Blekinge hösten 2011."
 • "I Karlskrona, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg har räddningstjänsten behövt rycka ut och i två av fallen har det handlat om bilar som inte haft vinterdäck."
 • "Under 2016 var det kvinnorna som i 65 procent av fallen tog ut tillfällig föräldrapenning i Blekinge."
 • "Männen tog ut betydligt färre dagar för vård av barn, nämligen i 35 procent av fallen."
 • "Inte i något av fallen finns det någon misstanke om brott."
 • "Nu ska det bara ta 18 månader för de svåraste fallen, rapporterar Dagens arbete."
 • "Tredubbling av fallen i Blekinge"
 • "I Blekinge har fallen tredubblats under årets första fyra månader jämfört med i fjor."

Ordet fallen har 3 betydelser

 • Inom generell
 • Inom poetisk
 • Inom lingvistik
generell
poetisk
lingvistik

Ordet fallen inom poetisk

Översättningar (inom poetisk)

Synonymer till fallen (inom poetisk)

Möjliga synonymer till fallen (inom poetisk)

Ordet fallen inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till fallen (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till fallen (inom lingvistik)

Diskussion om ordet fallen

fall

fall
fallen
fell
Verb

Hur används ordet fall

 • "her weight fall to under a hundred pounds"
 • "The barometer is falling"
 • "rain, snow and sleet were falling"
 • "The branch fell from the tree"
 • "The unfortunate hiker fell into a crevasse"
 • "fall into a trap"
 • "She fell ill"
 • "They fell out of favor"
 • "Fall in love"
 • "fall into a category"
 • "We must stand or fall"
 • "Many soldiers fell at Verdun"
 • "Several deer have fallen to the same gun"
 • "Light fell on her face"
 • "The light struck the golden necklace"
 • "The cities fell to the enemy"
 • "Christmas falls on a Monday this year"
 • "The accent falls on the first syllable"
 • "The government fell overnight"
 • "The Qing Dynasty fell with Sun Yat-sen"
 • "The most difficult task fell on the youngest member of the team"
 • "The line of men fall forward"
 • "payments fall on the 1st of the month"
 • "a fallen woman"
 • "The estate fell to the oldest daughter"
 • "It fell to me to notify the parents of the victims"
 • "The estate fell to my sister"
 • "The hills around here fall towards the ocean"
 • "The vase fell over and the water spilled onto the table"
 • "She fell back in her chair"
 • "Her face fell when she heard that she would be laid off"
 • "his eyes fell"
 • "silly phrases fell from her mouth"
 • "The prisoners fell to work right away"
 • "Night fell"

Ordet fall har 16 betydelser

 • Inom mat
 • Inom generell
 • Inom allmänt
 • Inom teknik
 • Inom kemi
 • Inom geologi
 • Inom militärväsen
 • Inom lås
 • Inom juridik
 • Inom ålderdomlig
 • Inom ekonomi
 • Inom religion
 • Inom matematik
 • Inom årstider
 • Inom vardagligt
 • Inom däggdjur
mat
generell
allmänt
teknik
kemi
geologi
militärväsen
lås
juridik
ålderdomlig
ekonomi
religion
matematik
årstider
vardagligt
däggdjur

Ordet fall inom mat

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till fall (inom mat)

Ordet fall inom generell

descend in free fall under the influence of gravity

be captured

occur at a specified time or place

move in a specified direction

be due

be inherited by; The estate devolved to an heir that everybody had assumed to be dead"

slope downward

lose an upright position suddenly

drop oneself to a lower or less erect position

assume a disappointed or sad expression

be cast down

come out; issue

begin vigorously

go as if by falling; "Grief fell from our hearts

come as if by falling

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Synonymer till fall (inom generell)

Uttryck till fall (inom generell)

Möjliga synonymer till fall (inom generell)

Möjliga synonymer till fall (inom generell)

Möjliga synonymer till fall (inom generell)

Möjliga synonymer till fall (inom generell)

Möjliga synonymer till fall (inom generell)

Möjliga synonymer till fall (inom generell)

Ordet fall inom allmänt

pass suddenly and passively into a state of body or mind

Översättningar (inom allmänt)

Möjliga synonymer till fall (inom allmänt)

Ordet fall inom teknik

come under, be classified or included

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till fall (inom teknik)

Ordet fall inom kemi

Synonymer till fall (inom kemi)

Ordet fall inom geologi

suffer defeat, failure, or ruin

Översättningar (inom geologi)

Möjliga synonymer till fall (inom geologi)

Ordet fall inom militärväsen

die, as in battle or in a hunt

Översättningar (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till fall (inom militärväsen)

Ordet fall inom lås

touch or seem as if touching

Översättningar (inom lås)

Synonymer till fall (inom lås)

Möjliga synonymer till fall (inom lås)

Ordet fall inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till fall (inom juridik)

Ordet fall inom ålderdomlig

yield to temptation or sin "Adam and Eve fell"

Översättningar (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till fall (inom ålderdomlig)

Ordet fall inom ekonomi

lose office or power

Översättningar (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till fall (inom ekonomi)

Ordet fall inom religion

to be given by assignment or distribution

Översättningar (inom religion)

Möjliga synonymer till fall (inom religion)

Ordet fall inom matematik

lose one's chastity

Översättningar (inom matematik)

Möjliga synonymer till fall (inom matematik)

Ordet fall inom årstider

to be given by right or inheritance fall to somebody by assignment or lot: "The task fell to me"

Översättningar (inom årstider)

Möjliga synonymer till fall (inom årstider)

Ordet fall inom vardagligt

Synonymer till fall (inom vardagligt)

Ordet fall inom däggdjur

be born, used chiefly of lambs: "The lambs fell in the afternoon"

Översättningar (inom däggdjur)

Möjliga synonymer till fall (inom däggdjur)

Diskussion om ordet fall

fallen

Adjektiv

Översättningar (inom däggdjur)

Hur används ordet fallen

 • "fallen leaves covered the forest floor"
 • "sat on a fallen tree trunk"
 • "a fallen building"
 • "a fallen hero"
 • "to honor fallen soldiers"

Ordet fallen har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom data
generell
data

Vad betyder fallen inom generell, generell, generell ?

having dropped by the force of gravity

having fallen in or collapsed

having lost your chastity

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till fallen (inom generell)

Ordet fallen inom data

killed in battle

Översättningar (inom data)

Möjliga synonymer till fallen (inom data)

Diskussion om ordet fallen