pålitlighet

pålitligheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till pålitlighet

Hur används ordet pålitlighet

  • "Partiet centralt vill ha förstärkt kontroll över kandidaternas pålitlighet och partiet har ju tagit ett beslut som ger partiledningen möjlighet att ändra i listorna."
  • "” Befälets lojalitet och pålitlighet att hantera sekretessbelagda uppgifter har brustit på ett sätt som gör att det inte längre finns förtroende för honom i Försvarsmakten ”, skriver chefen för Marinbasen i anmälan."
  • "Wikipedias pålitlighet har i en rad studier jämförts med andra uppslagsverk."
  • "Det är en ödets ironi att det just är Stefan Löfven som hamnat i blåsväder för tveksamma uttalanden om demokratisk pålitlighet."
  • "Ifrågasätter Kristerssons pålitlighet"
  • "I uppdraget ingår att ” genom förbättrad pålitlighet och punktlighet i tågtrafiken stärka resenärernas och svenska folkets förtroende för SJ, ” säger finansmarknadsminister Peter Norman i ett pressmeddelande."
  • "Enligt en rapport från Stiftelsen för internetinfrastruktur har nästan sex av tio sajter brister i pålitlighet eller tillgänglighet."
  • "Högst betyg får mäklarna när det gäller korrekthet och pålitlighet."
  • "Särskilt i valtider strösslas det friskt med politiska prognoser och därför kan det vara bra att tänka ett extra varv kring deras pålitlighet – inte minst eftersom experterna i studien själva överskattade sin förmåga."
  • "Vi vill givetvis ha en bra kollektivtrafik med både tåg och buss, men det är mer kvalitet och pålitlighet än stor skattesubvention som avgör om resenärerna vill åka kollektivt."

Vad betyder pålitlighet inom ALLMÄNT ?

det att vara pålitlig

Möjliga synonymer till pålitlighet

Relaterat till pålitlighet

övertygelse

myndighet

plikt

visshet

riktighet

redlighet

sannfärdighet

Diskussion om ordet pålitlighet