betona

betonar
betonade
betonat
Verb

Hur böjs ordet betona på svenska?

Presens: betonar
Preteritum: betonade
Supinum: betonat

Hur används ordet betona

  • "Det viktigaste är att betona det tragiska i det här."
  • "Pappan avslutar sitt mejl med att betona att han inte vill se någon från kommunen – utom rektor och lärare – på sonens begravning."
  • "– Vill betona att Miljöteknik inte på något sätt tona ner betydelsen av upptäkten av PFAS i vattnet men det finns juridiska invändningar mot det inlämnade skadeståndsansvaret, säger Mats Svensson."
  • "Viktigt att betona är dock att det krävs fortsatt arbete på Blekingesjukhuset för att effektivisera verksamheten, säger Peter Lilja."
  • "Det har lett till ett eldningsförbud och nu skärper Räddningstjänsten och Länsstyrelsen tonen för att betona allvaret i brandrisken."
  • "Jag vill betona att inte någon av vårdtagarna på något sätt blivit drabbade, säger en av dem som nu riskerar att avskedas."
  • "Det förvånade oss lite men jag vill betona att år 2021 ser det tuffare ut igen så då får vi ta en runda och se över verksamheterna igen, säger Roger Fredriksson."
  • "Samtidigt vill jag betona att det inte ligger någon schism bakom."
  • "Jag vill betona att vi från kommunens sida aktivt medverkar i de utredningar som görs, säger han."
  • "Men det är alldeles för tidigt att dra några slutsatser eller se några mönster utifrån det här materialet, Det är också viktigt att betona att det här bara är ett komplement till annan miljöövervakning i området, säger Fredrik Ljunghager."

Vad betyder betona inom bildligt ?

framhäva något för att markera att det har betydelse

Möjliga synonymer till betona

Relaterat till betona

talförmåga

språkljud

logik

bekräftelse

betydelse

viktighet

ljudstyrka

olikhet

storlek

Diskussion om ordet betona