efterkommande

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Synonymer till efterkommande

Hur används ordet efterkommande

 • "– När det gäller elevhälsan och de beslut som togs i dag, så gör man bedömningen i delbokslutet att det kommer att kosta 300 000 kronor i år, men efterkommande år ungefär tre miljoner, säger Chatarina Holmberg."
 • "Faith No More har haft stort inflytande på ett flertal efterkommande grupper inom den experimentella och progressiva skolan."
 • "Reformutrymmet beräknas bara räcka till att behålla personaltätheten på 2020 års nivå under de efterkommande åren."
 • "Situationisterna skulle komma att inspirera efterkommande."
 • "Det var en nyskapande grupp som vände sig emot sina föregångare och inspirerade efterkommande."
 • "– Då krävs ett beslut från riksdagen, ett mellankommande val och ett nytt beslut av efterkommande riksdag, enligt Mårten Schultz, professor i civilrätt."
 • "Tanken är att en bil exempelvis ska kunna varna efterkommande bilar om halka eller om trafikstockningar så att trafiken flyter smidigare."
 • "Etapp ett i nedsläckningen av det analoga nätet inleds redan i höst, etapp två sker på våren 2006, etapp tre samma höst, etapp fyra våren 2007 och etapp fem efterkommande höst."
 • "Däremot tror hon mottagandet kommer påverka de efterkommande filmerna."
 • "Men om den är dålig, eller mindre bra, så kommer det påverka hur det går för de efterkommande filmerna."

Vad betyder efterkommande inom zoologi ?

släkt

Möjliga synonymer till efterkommande

Relaterat till efterkommande

efterkommande

släktskap

efterhand

framtid

efterföljare

Diskussion om ordet efterkommande

efterkomma

efterkommer
efterkom
efterkommit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet efterkomma på svenska?

Presens: efterkommer
Preteritum: efterkom
Supinum: efterkommit

Hur används ordet efterkomma

 • "Styrelsen har nådigt efterkommit vår begäran"
 • "- Vi har väl inte några svårigheter, skulle jag tro, att efterkomma det där, kommenterar riksmarskalk Ingemar Eliasson."
 • "Det är domstolsväsendet och kriminalvården som hanterar det, varför jag inte kan efterkomma den Lübeckske medborgarens önskemål, säger Trosas kommunchef Johan Sandlund till tidningen."
 • "– Det är en del i demokratin och transparensen, att vi har olika roller i samhället, säger hon, men ser inga skäl att efterkomma Greenpeace krav på att stänga samtliga kärnkraftverk i landet."
 • "Kommittén har skickat Makedonien en kopia av sin senaste rapport om tortyr och ber regeringen att efterkomma rekommendationerna."
 • "Makedonien ska inom en månad bekräfta att kedjor inte längre används som medel vid inspärrning i fängelser samt efterkomma andra rekommenda- tioner för att förbättra rätts- systemet inom tre månader."
 • "Premiärminister Ivars Godmanis har förgäves försökt efterkomma president Valdis Zatlers begäran att ombilda och förnya den kritiserade och svaga regerande koalitionen."
 • "De båda männen har enligt åtalet ” underlåtit att efterkomma polisens befallning för ordningens upprätthållande på platsen ”."

Vad betyder efterkomma inom vardagligt ?

följa/lyda något

Möjliga synonymer till efterkomma

Relaterat till efterkomma

vana

överensstämmelse

pliktuppfyllelse

mildhet

lydnad

Diskussion om ordet efterkomma