fullfölja

fullföljer
fullföljde
fullföljt
Verb

Synonymer till fullfölja

Hur böjs ordet fullfölja på svenska?

Presens: fullföljer
Preteritum: fullföljde
Supinum: fullföljt

Hur används ordet fullfölja

 • "– Fortfarande är det klokaste man kan göra att fullfölja sin gymnasieutbildning, säger Victor Tanaka, analytiker på Arbetsförmedlningen."
 • "Ek säger att hon förde fram att länderna måste fylla på kassorna för att kunna finansiera olika miljöprojekt, dels att få länderna att fullfölja det man redan lovat."
 • "Enligt den unge entreprenören kommer bolaget drivas i samma anda som tidigare men han ska försöka fullfölja ännu fler av sina egna idéer."
 • "Fler ungdomar i Blekinge klarar av att fullfölja sin gymnasieutbildning än för några år sen."
 • "– Jag är ledsen för att jag inte fick fullfölja den etableringsplan som jag har haft för KHK, och som vi också är nära att nå."
 • "– De som primärt kommer att märka av det är de elever som bussas ut till de mindre skolorna men samtidigt är jag inte säker på att det är negativt eftersom det kan vara bra att fullfölja sin skolgång på samma skola, säger kommunalrådet Roger Fredriksson ( M )."
 • "– Ställer man upp på ett samarbete så får man fullfölja det."
 • "Inte heller Sanna tvekade inför uppdraget att fullfölja Julias dröm."
 • "– Jag vill inte spekulera i om vi kommer att fullfölja misstroendeförklaringen mot försvarsministern, men klart är att ansvaret i den delen nu ligger hos oss, säger Annicka Engblom."
 • "Visar testet på kromosomavvikelser så väljer ett litet antal att fullfölja graviditeten."

Vad betyder fullfölja inom data ?

genomföra ända till slutet; att inte avbryta en handling

Relaterat till fullfölja

fullbordan

domstolsförhandling

syfte

göromål

uppmärksamhet

orubblighet

närmande

oföränderlighet

fortsättning

fullständighet

Diskussion om ordet fullfölja

fullföljd

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet fullföljd

 • "Det ger goda möjligheter till jobb, men fullföljd gymnasieutbildning är ofta ett krav, säger arbetsmarknadsanalytiker Jan Sundqvist i ett pressmeddelande."
 • "” Väldigt skönt att affären är fullföljd och att även framtidens bilar som produceras i Trollhättan kommer att gå under namnet Saab! ”."
 • "De som inom ett halvår efter fullföljd gymnasieutbildning hittar ett jobb kan sedan ansöka om permanent uppehållstillstånd."
 • "Efter 1980-talets kränkningar rustades en svårt eftersatt ubåtsjakt-förmåga upp, men när upprustningen var fullföljd rämnade Berlinmuren och Sovjetunionen föll samman."
 • "En fullföljd skolgång är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för placerade barn och ungdomars hälsa och utveckling, säger Hanna Antonsson, som projektlett granskningen, i ett pressmeddelande."
 • "En fullföljd gymnasieutbildning är oftast ett grundkrav."
 • "Omvänt är lyckad och fullföljd skolgång en av de starkaste skyddsfaktorerna."
 • "När betalningsplanen är fullföljd befrias gäldenären från skyldighet att betala de återstående skulderna."
 • "- Det finns säkert skäl att fortsätta ha ett samtal och se vad vi kan göra för att förbättra för barns möjligheter att få en fullföljd skolutbildning, för det finns väldigt stark skyddsfaktor."
 • "LO:s rapport idag trycker på just sambandet mellan fullföljd utbildning och jobb och visar siffror på hur andelen arbetslösa ungdomar ökat stort i Smålandslänen under de senaste åren."

Möjliga synonymer till fullföljd

Diskussion om ordet fullföljd

fullföljd

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet fullföljd

 • "Det ger goda möjligheter till jobb, men fullföljd gymnasieutbildning är ofta ett krav, säger arbetsmarknadsanalytiker Jan Sundqvist i ett pressmeddelande."
 • "” Väldigt skönt att affären är fullföljd och att även framtidens bilar som produceras i Trollhättan kommer att gå under namnet Saab! ”."
 • "De som inom ett halvår efter fullföljd gymnasieutbildning hittar ett jobb kan sedan ansöka om permanent uppehållstillstånd."
 • "Efter 1980-talets kränkningar rustades en svårt eftersatt ubåtsjakt-förmåga upp, men när upprustningen var fullföljd rämnade Berlinmuren och Sovjetunionen föll samman."
 • "En fullföljd skolgång är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för placerade barn och ungdomars hälsa och utveckling, säger Hanna Antonsson, som projektlett granskningen, i ett pressmeddelande."
 • "En fullföljd gymnasieutbildning är oftast ett grundkrav."
 • "Omvänt är lyckad och fullföljd skolgång en av de starkaste skyddsfaktorerna."
 • "När betalningsplanen är fullföljd befrias gäldenären från skyldighet att betala de återstående skulderna."
 • "- Det finns säkert skäl att fortsätta ha ett samtal och se vad vi kan göra för att förbättra för barns möjligheter att få en fullföljd skolutbildning, för det finns väldigt stark skyddsfaktor."
 • "LO:s rapport idag trycker på just sambandet mellan fullföljd utbildning och jobb och visar siffror på hur andelen arbetslösa ungdomar ökat stort i Smålandslänen under de senaste åren."

Diskussion om ordet fullföljd