företrädesrätt

företrädesrätten
företrädesrätter
företrädesrätterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till företrädesrätt

Hur böjs ordet företrädesrätt på svenska?

Obestämd singular: företrädesrätt
Bestämd singular: företrädesrätten
Obestämd plural: företrädesrätter
Bestämd plural: företrädesrätterna

Hur används ordet företrädesrätt

  • "Karlskrona kommun arbetar med så kallad kompetensbaserad rekrytering och en tydlig kravprofil, där det normala förfarandet är att vikariat och tillsvidareanställningar utannonseras förutsatt att det inte redan finns personal som har företrädesrätt, rätt till medicinsk omplacering eller att det finns en övertalighet."
  • "Enligt AD skedde en verksamhetsövergång och de två anställda hade företrädesrätt till återanställning, men när de senare gjorde anspråk på det är det alltför oklart vilka arbeten som hade kunnat bli aktuella."
  • "Även i las-utredningen föreslås företrädesrätt efter nio månaders anställning."
  • "- Arbetsdomstolen har funnit att Linn varit anställd av SR och klargör därmed att företag inte kan anlita våra medlemmar och kalla det för uppdrag i syfte att kringgå lagstiftningen, till exempel för att undvika att våra medlemmar erhåller företrädesrätt, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet."
  • "I stället vill facken att företagen återanställer de som fortfarande har företrädesrätt enligt lagen om anställningsskydd ( LAS )."
  • "Vidare föreslås undantag i lagen om anställningsskydd där anställningen inte ger företrädesrätt och ska få avslutas ” med kort varsel, utan angivande av skäl ”."
  • "Stiftelsens mål är att ge billiga bostäder, ” helt eller delvis fria ”, åt lågavlönade, och enligt stadgarna med företrädesrätt till dem som är eller har varit anställda i bryggeriindustrin."
  • "Han säger att det viktiga för regionen är att de får företrädesrätt till tomten, som de haft tidigare."
  • "Vill ha företrädesrätt"
  • "Jag tycker inte att konsten har någon företrädesrätt, att den skulle stå över moralen."

Rim på företrädesrätt

Möjliga synonymer till företrädesrätt

Relaterat till företrädesrätt

val

myndighet

behörighet

anseende

laglighet

frihet

Diskussion om ordet företrädesrätt