soliditet

soliditeten
soliditeter
soliditeterna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till soliditet

Hur böjs ordet soliditet på svenska?

Obestämd singular: soliditet
Bestämd singular: soliditeten
Obestämd plural: soliditeter
Bestämd plural: soliditeterna

Hur används ordet soliditet

 • "Bland annat tittar man på företagens försäljningsutveckling och soliditet."
 • "Företaget hävdar också att Siba kan klara förlustår som 2012 i ytterligare sex år, eftersom ägarbolaget Siba Holding har ett eget kapital som överstiger 470 miljoner och en soliditet på 58,5 procent."
 • "Högt belånade företag med låg soliditet har dåliga förutsättningar att klara en uthållig verksamhet."
 • "Högt belånade företag med låg soliditet har dåliga förutsättningar att klara en uthållig verksamhet."
 • "I ett inlägg på Facebook lyfter Heléne Björklund kommunens soliditet på 65 procent, den låga arbetslösheten och överskotten på 34 miljoner för 2017 och 16 miljoner för 2016."
 • "Heléne Björklund svarar att överskottet på två procent är en rekommendation och inte ett mål, och att det inte alltid har behövts på grund av kommunens soliditet och belåningsgrad."
 • "Vi har en soliditet på 60 procent och det borgar för att vi klarar både längre och värre kriser på marknaden än den vi ser nu, säger hon."
 • "Som en följd av det har soliditet på tio åren – en bedömning av den långsiktiga betalningsförmågan – sjunkit med 30 procentenheter bara de senaste åren."
 • "– Dalarna utmärker sig positivt när det gäller att hålla i kostnadsökningarna, säger Annika Wallenskog, som också framhåller att landstinget har en svag soliditet, vilket är en följd av tidigare underskott och en stor pensionsskuld."
 • "Den tidigare riksbankschefen Lars E.O. Svensson har i en serie artiklar om det han kallar ” skuldhysterin ” visat att svenska hushålls långsiktiga betalningsförmåga ( soliditet ) är högre än jätteföretagen H & M:s och Ericssons."
 • "I ett inlägg på Facebook lyfter Heléne Björklund kommunens soliditet på 65 procent, den låga arbetslösheten och överskotten på 34 miljoner för 2017 och 16 miljoner för 2016."
 • "Heléne Björklund svarar att överskottet på två procent är en rekommendation och inte ett mål, och att det inte alltid har behövts på grund av kommunens soliditet och belåningsgrad."
 • "Vi har en soliditet på 60 procent och det borgar för att vi klarar både längre och värre kriser på marknaden än den vi ser nu, säger hon."
 • "Som en följd av det har soliditet på tio åren – en bedömning av den långsiktiga betalningsförmågan – sjunkit med 30 procentenheter bara de senaste åren."
 • "– Dalarna utmärker sig positivt när det gäller att hålla i kostnadsökningarna, säger Annika Wallenskog, som också framhåller att landstinget har en svag soliditet, vilket är en följd av tidigare underskott och en stor pensionsskuld."
 • "Den tidigare riksbankschefen Lars E.O. Svensson har i en serie artiklar om det han kallar ” skuldhysterin ” visat att svenska hushålls långsiktiga betalningsförmåga ( soliditet ) är högre än jätteföretagen H & M:s och Ericssons."
 • "Mer pikant är också att de har bättre soliditet än bankerna som lånar ut till dem."
 • "Reagerade på låg soliditet"
 • "Skolinspektionen läser inte regelmässigt skolkoncernernas årsredovisningar varje år, men PPS-koncernens soliditet var så låg att Skolinspektionens bevakningssystem fångade upp det när årsredovisningen gått till Bolagsverket i våras."
 • "– I det långa perspektivet är det allvarligt med så här låg soliditet."

Ordet soliditet har 2 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom ekonomi
teknik
ekonomi

Vad betyder soliditet inom teknik ?

det att vara solid, fasthet

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till soliditet (inom teknik)

Möjliga synonymer till soliditet (inom teknik)

Relaterat till soliditet (inom teknik)

varaktighet

kroppslighet

verklighet

orubblighet

fullständighet

ogenomskinlighet

täthet

förbindelse

Ordet soliditet inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska

Synonymer till soliditet (inom ekonomi)

Diskussion om ordet soliditet