Kommerskollegium

Namn

Översättningar

Engelska

Hur används ordet Kommerskollegium

 • "Även Kommerskollegium bedömer i sin nya analys att den vikande konjunkturen i euroområdet nu drabbat den svenska utrikeshandeln."
 • "Patrik Tingvall, chefsekonom på Kommerskollegium, tycker att det är svår att bedöma läget på grund all osäkerhet kring viruset."
 • "Kommerskollegium, den myndighet som tagit fram kunskapsunderlag å regeringens vägnar för effekterna av brexit ser framförallt ökade administrativa kostnader för svenska företag som en direkt effekt av Brexit."
 • "– Intresset för att höra om Brexit är väldigt stort, säger Anneli Wengelin från Kommerskollegium, och fortsätter :"
 • "Enligt ett scenario från Kommerskollegium kan Sverige i och med det nya avtalet komma att påverkas mycket, mycket marginellt."
 • "Kommerskollegium är här för att föreläsa om Brexit på sin pågående Sverigeturné."
 • "Sveriges import från Kina lyfte med 11,5 procent till 80,1 miljarder kronor 2018, enligt statistik från Kommerskollegium."
 • "Den frågan ska Kommerskollegium utreda på uppdrag av regeringen."
 • "” I uppdraget åt Kommerskollegium kommer socialdepartementet att begära skyndsam hantering."
 • "Jonas Hallberg arbetar med handel och investeringar på Kommerskollegium."

Diskussion om ordet Kommerskollegium

kommerskollegium

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet kommerskollegium

 • "Landstingsfullmäktige skulle idag ta ställning till ett svar på frågor från kommerskollegium som handlade om preciseringar och avgränsningar av den tilltänkta regionen MittSverige."

Relaterat till kommerskollegium

rådsförsamling

Diskussion om ordet kommerskollegium