polismyndighet

polismyndigheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Synonymer till polismyndighet

Hur används ordet polismyndighet

  • "” Resultatet innebär att vår polismyndighet hamnar på den övre halvan av ” resultatlistan ”."
  • "Nu väljer Blekingepolisen, som första polismyndighet i landet, att byta arbetstidsmodell."
  • "Det innebär att Blekinge är den polismyndighet i landet som utvecklats bäst i riket jämfört med 2011."
  • "Den som vill kan lämna in olagliga skjutvapen eller olaglig ammunition till en polismyndighet helt anonymt utan att riskera åtal eller straff."
  • "” För mig känns det uppenbart att det är dags att tillskapa en enda polismyndighet ”, skriver han och beskriver dagens antal som ” otidsenliga, otympliga och svårstyrda ”."
  • "Gävledala träffade honom och frågade om det nu finns en majoriet i riksdagen för att ha endast en polismyndighet i hela landet."
  • "” Jag anser det borde utredas om det ska ta mer än två månader för en polismyndighet att ens kontakta mig som ansvarig för denna ansökan då det åligger en myndighet att skyndsamt hantera tillståndsärenden av denna typ. ”"
  • "Stockholm / Dalarna – Kräver en polismyndighet"
  • "Överåklagare Sven-Erik Alhem anser att det bör bli en enda polismyndighet för hela landet."
  • "Idag finns det en polismyndighet i varje län, som till exempel Polismyndigheten i Dalarna eller Gävleborg."

Vad betyder polismyndighet inom generell ?

den myndighet som polisen (i en viss stat, region eller liknande) utgör; någon myndighet(sliknande organisation) av polisiär natur (i en viss stat, internationell samarbetsorganisation eller liknande)

Möjliga synonymer till polismyndighet

Relaterat till polismyndighet

rådsförsamling

överordnad

ledning

Diskussion om ordet polismyndighet

polismyndighet

Substantiv

Diskussion om ordet polismyndighet