värdmyndighet

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet värdmyndighet

  • "– Läkemedelsverket skulle kunna bli en värdmyndighet för den nya myndigheten vi föreslår."
  • "Hack for Swedens varumärke och logotyp har registrerats av en nystartad ideell förening, som uppger att man gjort det för att skydda det tills en ny värdmyndighet utsetts."
  • "Bakom projektet står Nationellt centrum för kvinnofrid i Uppsala som sedan 1 januari är ny värdmyndighet för den nationella samarbetsgruppen Myndighetssamverkan för kvinnofrid."

Relaterat till värdmyndighet

rådsförsamling

Diskussion om ordet värdmyndighet