missgynna

missgynnar
missgynnade
missgynnat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet missgynna på svenska?

Presens: missgynnar
Preteritum: missgynnade
Supinum: missgynnat

Hur används ordet missgynna

 • "Det är denna miljökonsekvensbeskrivning som flera Hanöbor nu oroar sig för ska missgynna dem."
 • "I klippet förklarar han varför förslaget skulle missgynna de synskadade."
 • "Att Live Nation har en monopolställning kan på sikt missgynna Peace and Love, som börjar om knappt två veckor."
 • "Samtidigt som regeringen satsar på att förstärka ekonomin för de med sämst ekonomi, får den också kritik för att missgynna sparandet."
 • "– Sammanslaget har Socialdemokraterna och Miljöpartiet i nuläget låga opinionssiffror och ett nyval skulle därmed möjligtvis kunna missgynna dem, säger Carl-Fredrik Graf ( M ), kommunstyrelseordförande i Halmstad."
 • "För knäleden finns tecken som tyder på att det finns socioekonomiska skillnader, men dessa skulle snarare gynna än missgynna personer i asylprocessen, berättar Elias Palm, eftersom det är rimligt att anta att dessa snarare kommer från grupper med låg än hög socioekonomisk status."
 • "Däremot ska betygen inte missgynna den som skriver prov vid ett senare tillfälle eller glömmer böcker och är allmänt slarvig."
 • "Reglerna har kritiserats från olika håll för att vara å ena sidan för generösa, å andra sidan enormt krångliga och för att missgynna småföretag."
 • "Det kan gynna Sverigedemokraterna, och missgynna exempelvis Socialdemokraterna."
 • "Kan gynna SD och missgynna S"

Vad betyder missgynna inom generell ?

behandla orättvist, ge någon nackdelar i förhållande till någon annan

Möjliga synonymer till missgynna

Diskussion om ordet missgynna

 • Ransmyr - 2008-10-22

  Missgynna kan även översättas med "annoy". "This was done to annoy another person" - "detta gjordes för att missgynna annan part".

missgynnande

Okänd ordklass

Hur används ordet missgynnande

 • "Att tvinga lesbiska par bekosta en medicinsk utredning där svaret är på förhand givet innebär enligt Homo ett klart missgynnande."
 • "2007 gjordes 317 anmälningar om könsdiskriminering och missgynnande."
 • "- Den här regeln som förbjuder missgynnande är väldigt sträng."
 • "De vanligast rör missgynnande i samband med omplacering eller avsked ( 20 ), lön eller andra villkor ( 19 ) och rekrytering eller befordran ( 13 )."
 • "– Företagen är intresserade av att sponsra mer, men hindras av snåriga regler och missgynnande beskattning."
 • "Uppropet # MeToo där sexuella trakasserier uppmärksammats i hela världen har enligt Kristina Johansson satt fingret på att många arbetsplatser har en missgynnande kultur som de behöver förändra i grunden."
 • "Filmpool Nord tycker att produktioner ute i landet varit missgynnande och att filmavtalet är en historisk kvarleva som inte länge fungerar."
 • "I Uppsala har en stämningsansökan om missgynnande av kvinnliga sökande på veterinärutbildningen lämnats in."
 • "Svenska knallare missgynnande"
 • "Mannen har missgynnats vid tillsättandet av tjänsten och det missgynnande har samband med hans könstillhörighet, skriver juristen."

Relaterat till missgynnande

misslyckande

olämplighet

motstånd

misshag

ovillighet

olämplighet

hopplöshet

hinder

förkastelse

Diskussion om ordet missgynnande