åsidosätta

åsidosätter
åsidosatte
åsidosatt
Verb

Synonymer till åsidosätta

Hur böjs ordet åsidosätta på svenska?

Presens: åsidosätter
Preteritum: åsidosatte
Supinum: åsidosatt

Hur används ordet åsidosätta

 • "Du kan inte åsidosätta dina egna känslor."
 • "Inspektionen konstaterar att åsidosätta aktiebolagslagens jävsbestämmelser är allvarligt och tilldelar därför Söderhamnsrevisorn en varning."
 • "Att ljuga i en rättegång är att kraftigt åsidosätta respekten för rättsväsendet, skriver Gävle tingsrätt i sin dom, och dömer Sandvikenbon till tre månaders fängelse för mened."
 • "Systrarna fick ta mycket ansvar och ofta åsidosätta sina egna behov, berättar Sophia."
 • "Och den kommitté som utredde frågan slog fast läget var så desperat att normala försiktighetskrav gick att åsidosätta :"
 • "Inte minst Sjöstedt kommer att anklaga de andra för att åsidosätta asylrätten och riskera människoliv."
 • "– Vår uppfattning är att i och med att den här föreskriften står i strid med EU-rätten så behöver inte landstingen bry sig om den, de kan åsidosätta den regeln helt enkelt, säger Anna Rogalska Hedlund, jurist vid Centrum för rättvisa."
 • "För att få maximal utdelning av träningen har jag tvingats åsidosätta mycket annat i livet."
 • "Jonas Engman, etnolog på Nordiska Museet, menar att vi är så starkt rotade i våra traditioner att vi riskerar att åsidosätta andra saker i vår jakt efter den perfekta julen."
 • "Strategin har redan fått kritik både för att öppna för att åsidosätta kommunalt självstyre och för att inte ha tillräckligt skarpa förslag så debatten blir intressant : hur rår vi på en orättvis tillgång till bibliotek beroende på var man bor?"
 • "Du kan inte åsidosätta dina egna känslor."
 • "Inspektionen konstaterar att åsidosätta aktiebolagslagens jävsbestämmelser är allvarligt och tilldelar därför Söderhamnsrevisorn en varning."
 • "Att ljuga i en rättegång är att kraftigt åsidosätta respekten för rättsväsendet, skriver Gävle tingsrätt i sin dom, och dömer Sandvikenbon till tre månaders fängelse för mened."
 • "Systrarna fick ta mycket ansvar och ofta åsidosätta sina egna behov, berättar Sophia."
 • "Och den kommitté som utredde frågan slog fast läget var så desperat att normala försiktighetskrav gick att åsidosätta :"
 • "Inte minst Sjöstedt kommer att anklaga de andra för att åsidosätta asylrätten och riskera människoliv."
 • "– Vår uppfattning är att i och med att den här föreskriften står i strid med EU-rätten så behöver inte landstingen bry sig om den, de kan åsidosätta den regeln helt enkelt, säger Anna Rogalska Hedlund, jurist vid Centrum för rättvisa."
 • "För att få maximal utdelning av träningen har jag tvingats åsidosätta mycket annat i livet."
 • "Jonas Engman, etnolog på Nordiska Museet, menar att vi är så starkt rotade i våra traditioner att vi riskerar att åsidosätta andra saker i vår jakt efter den perfekta julen."
 • "Strategin har redan fått kritik både för att öppna för att åsidosätta kommunalt självstyre och för att inte ha tillräckligt skarpa förslag så debatten blir intressant : hur rår vi på en orättvis tillgång till bibliotek beroende på var man bor?"

Vad betyder åsidosätta inom teknik ?

sätta åt sidan, strunta i

Relaterat till åsidosätta

avskildhet

försening

annullering

overksamhet

förnekelse

ouppmärksamhet

missaktning

underskattning

vårdslöshet

försumlighet

ofullständighet

försummelse

fråndragning

Diskussion om ordet åsidosätta

 • - 2011-09-17

  Repree