astma

astman
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet astma

 • "Anställda på rådhuset i Karlshamn har drabbats av astma."
 • "Ökad risk för astma i mögelhus"
 • "Svamp i rådhuset gav personalen astma"
 • "De har fått astma och irritation i slemhinnorna."
 • "Speciellt gäller detta för personer som är allergiska eller har astma och därför är extra känsliga, säger Fredrik Haux."
 • "De har fått astma, lunginflammation och oron är nu stor."
 • "SVT Nyheter Blekinge har tidigare rapporterat om att det finns risk att personal drabbas av astma, bronkit och luftvägsinfektioner och om att"
 • "De har fått astma och irritation i slemhinnorna."
 • "Anställda på rådhuset i Karlshamn har drabbats av astma."
 • "Fuktskador i lokalerna ska ha gjort att personalen har fått problem med bland annat astma, lunginflammation, rinnande ögon och oro för sin hälsa"
 • "Anställda på rådhuset i Karlshamn har drabbats av astma."
 • "Ökad risk för astma i mögelhus"
 • "Svamp i rådhuset gav personalen astma"
 • "De har fått astma och irritation i slemhinnorna."
 • "Speciellt gäller detta för personer som är allergiska eller har astma och därför är extra känsliga, säger Fredrik Haux."
 • "De har fått astma, lunginflammation och oron är nu stor."
 • "SVT Nyheter Blekinge har tidigare rapporterat om att det finns risk att personal drabbas av astma, bronkit och luftvägsinfektioner och om att"
 • "De har fått astma och irritation i slemhinnorna."
 • "Anställda på rådhuset i Karlshamn har drabbats av astma."
 • "Fuktskador i lokalerna ska ha gjort att personalen har fått problem med bland annat astma, lunginflammation, rinnande ögon och oro för sin hälsa"

Vad betyder astma inom medicin ?

Fotograf: Wikipedia
sjukdom med andnöd som symptom

Relaterat till astma

avmattning

ohälsa

Diskussion om ordet astma